4.2.3. Planmatig werken volgens de kop-staart-methode